Home   Tarieven

Tarieven

Informatie voor ouders

Intakegesprek
€45,-
Pedagogisch didactisch onderzoek,
per uur € 60,-
Uitwerking gegevens pedagogisch didactisch
onderzoek en opstellen behandelingsvoorstel
per uur € 60,-
Remedial teaching
per 45 minuten € 45,-
Vervaardigen van materialen voor de leerling
per uur € 60,-
Oudergesprek
€ 45,-
Op verzoek een gesprek met leerkrachten
(inclusief eventuele reiskosten), ca. 45 minuten
€ 45,00
Huiswerkbegeleiding
per 45 minuten € 35,00
Ik leer leren
€150,- per persoon (exclusief het werkboek van € 32,50.)

Aangesloten bij de Landelijke Beroepsgroep Remedial Teacher – lidnummer: 162844
Ingeschreven bij KvK Den Haag – nummer 55176836