Home   Remedial teaching

Remedial teaching

Remedial teaching wil zeggen dat er hulp wordt verleend aan leerlingen die op school niet optimaal functioneren en daarom (pedagogisch/didactische) hulp nodig hebben.

De hulp houdt in dat de leerling die aangemeld wordt voor RT bij de remedial teacher onderzocht wordt door middel van een intakegesprek, toetsen, testen en/of observaties.

De R.T.-er probeert een beeld te krijgen van de leerling ook door gesprekken met de groepsleerkracht en de ouders en zo te ontdekken waar het probleem zit. Wanneer dit duidelijk is (diagnose) wordt er een handelingsplan opgesteld. In een handelingsplan staat onder andere welke doelen bereikt moeten worden. De behandeling die nu volgt heet remedial teaching. Het is hulp die volledig is toegespitst op het probleem van de leerling, het is maatwerk.

 Lees meer!

Het handelingsplan wordt opgesteld voor een bepaalde periode. Meestal wordt gedurende 6 weken tot 3 maanden 1 of meerdere keren per week remedial teaching gegeven op school, in de eigen praktijk of bij de leerling thuis. De bedoeling is dat de leerling na deze periode (of eventueel na een verlenging) weer met de eigen groep mee kan doen.

Vaak gaat het om kinderen die door een leer- en of gedragsprobleem/stoornis op een lager dan gemiddeld niveau functioneren. RT kan echter ook gegeven worden aan leerlingen die hoger dan het gemiddelde presteren, ook zij kunnen de extra aandacht en zorg gebruiken. De meest bekende leerstoornis is dyslexie.

 

RT In het kort:

  • Individuele begeleiding (in kleine groepjes komt ook voor)
  • Planmatig werken: signalering, diagnosticering, remediĆ«ring, evaluatie
  • Doelgericht en intensief werken met een leerling of leerlingen

    ID-100101796

  • Hulp op maat n.a.v. een hulpvraag
  • Aanleren van vaardigheden om met leerprobleem /-stoornis te kunnen omgaan
  • Ervoor zorgen dat de leerling op zijn/haar eigen school kan blijven
  • Een plan maken dat in de groep gebruikt wordt wanneer de RT’er er niet bij is
  • Informatie verstrekken aan het kind (en de ouder)