Home   Over mij

Over mij

Hallo!
IMG00050-20121214-1407-4

Mijn naam is Hilda Rodenburg.

Na een opleiding aan de Pedagogische academie ben ik meer dan 20 jaar werkzaam in het onderwijs. Mijn ervaring  heb ik vooral opgedaan in het basis onderwijs en speciaal basis/voortgezet onderwijs.

Naast mijn opleiding aan de Pedagogische Academie heb ik een bevoegdheid gehaald om in het Speciaal Onderwijs te mogen lesgeven. Tevens heb ik een opleiding voor interne begeleider/remedial teacher gedaan en een cursus voor Motorische Remedial Teaching.

Bij mijn werk als interne begeleider en groepsleerkracht op de basisschool heb ik ervaren hoe belangrijk het is dat leerachterstanden bij kinderen vroegtijdig worden gesignaleerd en dat vervolgens een passende aanpak wordt geboden. Dat kan al bij de leeftijd van kleuters beginnen.

In de afgelopen jaren werd remedial teaching binnen scholen verzorgd door gespecialiseerde leerkrachten. Er is nu een ontwikkeling zichtbaar dat de begeleiding door de leerkrachten zelf moet worden gedaan. Voor veel kinderen werkt die aanpak, maar voor een kleinere groep kinderen is dat onvoldoende. Om ook voor de kinderen die buiten de boot dreigen te vallen een passende oplossing te bieden, ben ik in mei 2012 gestart met een RT-praktijk onder de naam Onderwijs Begeleiding Bleiswijk.

Op de andere pagina’s van deze site kunt u precies zien welke faciliteiten ik bied.

Ik ben erkend lid van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT) en kan begeleiding geven vanuit de werkruimte aan huis. Als er behoefte aan is, dan ben ik ook bereid om leerlingen onder schooltijd op school te begeleiden; mits dit binnen de organisatie van de school mogelijk is.