Home   Begeleiding   Werkhouding en aandacht

Werkhouding en aandacht

De werkhouding van kinderen is niet altijd optimaal. Soms is er sprake van een laag werktempo, weinig motivatie, chaotisch werken, moeite met concentreren of snel wegdromen. Deze moeilijkheden kunnen leerachterstanden tot gevolg hebben. Bij kinderen met deze problematiek moet gewerkt worden aan het leren concentreren, de werkhouding verbeteren en het verminderen van de leerachterstanden.

Hoe kun je de concentratie bevorderen?
 

Concentreren betekent voor ieder kind niets anders dan de aandacht te richten op die informatie, die onthouden moet worden. Alleen zo heeft leren succes. En alleen zo kunnen plezier in leren en motivatie om te leren weer verbeterd worden.

Om de moeilijkheden in kaart te brengen wordt eerst nagegaan wat de leerachterstand is. Dat gebeurt door middel van een didactisch onderzoek. Op basis daarvan wordt een geschikte aanpak gekozen. Daarbij kan ondermeer de Beertjes methode van Kaat Timmerman worden ingezet.