Home   Begeleiding   Lezen

Lezen

Begeleiding moeilijkheden met lezen
Kinderen die nog niet tot lezen zijn gekomen, kunnen baat hebben bij de methode :

Toch nog leren lezen, de Zuidvallei

Bij de intake wordt nagegaan of deze methode voor het kind geschikt is, of dat een andere aanpak beter bij het kind past.

Het leren lezen is voor veel kinderen een proces dat veel inspanning en energie kost. Als het leren lezen moeizaam verloopt dan heeft het kind meer instructie en oefening nodig, aangepast aan het eigen ontwikkelingstempo. Bij de intake wordt nagegaan op welk niveau het kind leest en wat er al geoefend is met het kind.

Bij technisch lezen gaat het om het lezen van een tekst en om inzicht te hebben in de structuur van woorden. Naast het lezen van teksten wordt er dan ook intensief geoefend met het lezen van structuurrijtjes. Ook flitsprogramma’s op de computer hebben bewezen dat dit effectief is.

Het is heel belangrijk dat het kind weer plezier in lezen gaat krijgen. Het behandelen van leesproblemen is een intensief traject en dit houdt in dat er ook thuis dagelijks gelezen dient te worden.

Tips voor thuis:

  • Oefen op een speelse manier; het moet leuk blijven
  • Breng een bepaalde regelmaat in het oefenen; Oefen bijvoorbeeld op een vast moment op de dag, maar niet tijdens favoriete tv-programma’s
  • Bemoedig het kind en benadruk wat goed gaat
  • Sluit zoveel mogelijk aan bij de interesses van uw kind
  • Doe leuke letter/ woordspelletjes met het gezin zodat uw kind ervaart dat het leuk is om te kunnen lezen en maak het gezellig met een drankje
  • Geef zelf het voorbeeld door ook eens een boek of krant te lezen in het bijzijn van uw kind
  • Dagelijks een kwartier (voor)lezen, tot en met groep 8, is de beste stimulans en voorkomt problemen bij begrijpend lezen

Vaak wordt aangenomen dat als kinderen eenmaal goed technisch kunnen lezen, ze ook vanzelf leren te begrijpen wat ze lezen. In de praktijk pakt dit echter heel anders uit. Er zijn (te ) veel kinderen die geen idee hebben van wat ze lezen, terwijl ze geen moeite hebben met het (technisch) lezen zelf.

Bij begrijpend lezen gaat het erom dat je een tekst ook daadwerkelijk begrijpt. Voor begrijpend lezen is voorkennis van teksten nodig. Leren begrijpend lezen is gericht op het gebruik van strategieën Voor alle vakken in het onderwijs is begrijpend lezen van groot belang. Het is bovendien de basis van het studerend lezen.