Home   Begeleiding   Arrangementleerlingen

Arrangementleerlingen

Begeleiding van rugzak leerlingen Leerlingen met een Leerling Gebonden Financiering (LGF) of een Persoons Gebonden Budget (PGB) kunnen op school of thuis worden begeleid. Als uw kind op school grote problemen heeft, dan zal de school in overleg met U naar oplossingen zoeken. Na een indicatie van een CVI (Commissie van Indicatiestelling) kan er gekozen worden voor speciaal onderwijs of extra zorg op een reguliere school ( LGF).

Bij het zorgkantoor kunt u een Persoons Gebonden Budget (PGB) aanvragen, dat onder de AWBZ valt. Een PGB kunt u gebruiken voor persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding en tijdelijk verblijf.