Home   Begeleiding   Rekenen

Rekenen

Rekenen 

Uit onderzoek komt naar voren dat de oorzaak voor moeite met rekenen vaak terug te voeren is op het onvoldoende beheersen van de basis tot 10, de sprong over het tiental en het vlot kunnen (terug-)tellen.

Bij kinderen met rekenproblemen wordt eerst door middel van een didactisch rekenonderzoek in kaart gebracht waar het kind moeite mee heeft en welke rekenonderdelen van de leerlijn beheerst zijn. Tevens wordt het rekenproces geobserveerd en wordt er gekeken welke oplossingsstrategieën het kind gebruikt. Hoe rekent het kind? Hoe redeneert het? Waar loopt het tegen aan? Welke denkfouten maakt het? Veel kinderen automatiseren de rekenbasisvaardigheden tot 100 met behulp van de gebruikte rekenmethode. Andere kinderen hebben echter veel gerichte training nodig. Voor hen is een nauwkeurige probleemanalyse en een adequate didactische begeleiding nodig. Om getalbegrip, inzicht en meten te ontwikkelen is visualiseren van het rekenen van groot belang.

Basisscholen werken veelal met realistische rekenmethodes als ‘Pluspunt’, ‘Alles Telt’, ‘Wereld in Getallen’, ‘Rekenrijk’ of ‘Wis en Reken’. Deze methodes bieden meerdere oplossingsstrategieën aan. Voor zwakke rekenaars is dit vaak verwarrend; zij hebben meer houvast aan een strategie. Bovendien hebben de rekenboekjes vaak een onrustige bladindeling waardoor zwakke rekenaars geen overzicht hebben.