Home   Begeleiding   Motoriek

Motoriek

Een goede motoriek is een basis vaardigheid die essentieel is bij het leren. Motorische ontwikkeling en zintuiglijke waarneming gaan bij het jonge kind hand in hand. Hoe beter een kind de bewegingen van zijn armen en handen beheerst, hoe meer het aanraakt, voelt, vastpakt en manipuleert, hoe meer het leert over zijn omgeving.

 De ontwikkeling van de motoriek gaat altijd van groot naar klein:

Schouders > ellebogen > pols > handen > vingers.

Ook het kijken, de oog – handcoördinatie, gaat bij het bewegen een steeds grotere rol spelen. De ontwikkeling van de fijne motoriek verloopt min of meer spontaan onder invloed van de rijping van de hersencellen.

Een juiste fijne motoriek is van wezenlijk belang voor het handelen van het kind in zijn omgeving. Het uitvoeren van een screening, van bijvoorbeeld de KOEK (Korte Observatie Ergotherapie Kleuters) is uiterst zinvol. Het jonge kind kan vroeg geholpen worden met zijn motoriek zodat het op latere leeftijd op de basisschool niet vast loopt.

 Waar kan de achterstand in de fijn motorische ontwikkeling zich in uiten:

  • Knippen
  • Kralen rijgen
  • Kleuren
  • Tekenen
  • Voorbereidend schrijven

Bij een ouder kind kan dit leiden tot problemen bij het schrijven en alle daaraan gerelateerde vakken/activiteiten. Het gebrek aan een goede motoriek kan ook het zelfvertrouwen van het kind schaden met leerproblemen als gevolg. Aan de hand van een screening kan bij kinderen van 5 – 9 jaar worden nagegaan of de motorische vaardigheden op niveau zijn.

 Enkele signalen voor een ernstige achterstand:

  • Houterig en/of ongecontroleerd bewegen
  • Weinig zelfvertrouwen tonen
  • Teruggetrokken of agressief gedrag
  • Bewegingsangst en faalangst
  • Weinig of geen plezier in bewegen
  • Concentratieproblemen
  • Slechte lichaamshouding
  • Slordig schrijven