Home   Begeleiding   Huiswerk

Huiswerk

Het maken van huiswerk is een randvoorwaarde voor een goede ontwikkeling op school. Als het zelfstandig maken van huiswerk niet lukt, dan heeft dat vaak te maken met het organiseren en met cognitieve vaardigheden.

Onder cognitieve vaardigheden verstaan we:
  • Teksten lezen, daarvan de hoofd- en bijzaken onderscheiden en samenvatten
  • Plannen, agenda gebruiken, controleren en nakijken vallen onder de organisatie vaardigheden

Huiswerkbegeleiding is er dus primair op gericht om het kind te leren om het huiswerk te plannen en te organiseren. Verder wordt het kind begeleid bij het maken van het huiswerk, zonder dat er vakinhoudelijke bijles wordt gegeven.